Saturday, March 10, 2012

Delhi 6 - Bhor Bhaye Songs Lyrics


Delhi 6-Bhor Bhaye
Aaaaa..
(Bhor Bhayeee Tori Baat Takat Piya) - 2
Naina Alsaaye Ne Bhaye, Sagari Rain Ka Jaage
Bhor Bhayeee Tori Baat Takat Piya
Baat Takat Piya.. Sautan Ki Bhag Jaage
(Bhor Bhayeee Tori Baat Takat Piya) - 2

Hum San Mukh Ki Badiya.. Karat Savar Tori Basak
Sautan Ki Bhag Jaage
(Bhor Bhayeee Tori Baat Takat Piya) - 2, Aaa Aaa A,
Bhor Bhayeee Tori Baat Takat Piya, Sautan Piya, Aa Aa A
Bhor Bhayeee Tori Baat Takat Piya
Takat Piya, Re Bhai Re, Aaaa A...
Bhor Bhayeee Tori, Bhor Bhayeee Tori Baat Takat Piya
Bhor Bhayeee Tori Baat Takat Piya
Naina Alsaaye Ne Bhaye, Sagari Rain Ka Jaage
(Bhor Bhayeee Tori Baat Takat Piya) - 2
Naina Alsaaye Ne Bhaye, Sagari Rain Ka Jaage
Bhor Bhayeee Tori Baat Takat Piya
(Bhor Bhayeee Tori) - 3 Baat

No comments:

Featured Post

Math Worksheet – UKG, Grade 1 and Grade 2 – Clock Time

Math Worksheet – UKG, Grade 1 and Grade 2 – Clock Time    Write Clock Time ...

Free Printable PDF Maths Worksheets for Kids

Free Printable PDF Worksheets for Kids


Free Printable PDF Maths Worksheets for Kids

Click on menu below to display worksheets for below classes

 

Math Worksheets for LKG:


Math Worksheets for UKG:

Math Worksheets for Grade 1:

Math Worksheets for Grade 2:

Math Worksheets for Grade 3: